Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-01-28
Indikationer
Lagt till att det gäller behandling av ”levodopa-känslig” Parkinsons sjukdom i komplikationsfas, med svårkontrollerade motoriska fluktuationer och hyperkinesi eller dyskinesi, när tillgängliga orala kombinationer av läkemedel mot Parkinsons sjukdom inte gett tillfredsställande resultat
2023-01-28
Varningar och försiktighet
1. För patienter som upplever diarré, är en uppföljning rekommenderad för att undvika potentiell överdriven viktnedgång.2. Polyneuropati har rapporterats hos patienter som behandlats med Duodopa (levodopa/karbidopa intestinal gel). Innan behandling med Lecigon påbörjas, utvärdera patienterna gällande anamnes eller tecken på polyneuropati och kända riskfaktorer, och regelbundet därefter.
2023-01-28
Produkt utgår
Alfuro kommer att avregistreras 2023-01-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-28
Produkt utgår
Alendronat Hexal Veckotablett kommer att avregistreras 2023-01-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-28
Produkt utgår
Valaciclovir Actavis kommer att avregistreras 2023-01-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-27
Graviditet
Se hela uppdateringen av avsnittet. Vid kliniskt behov kan användning av metformin övervägas under graviditeten och i den perikonceptionella fasen, som ett tillägg till eller ett alternativ till insulin
2023-01-27
Graviditet
Se hela uppdateringen av avsnittet. Vid kliniskt behov kan användning av metformin övervägas under graviditeten och i den perikonceptionella fasen, som ett tillägg till eller ett alternativ till insulin
2023-01-27
Graviditet
Se hela uppdateringen av avsnittet. Vid kliniskt behov kan användning av metformin övervägas under graviditeten och i den perikonceptionella fasen, som ett tillägg till eller ett alternativ till insulin
2023-01-27
Varningar och försiktighet
Övriga försiktighetsåtgärder: metformin kan sänka serumnivåerna av vitamin B12
2023-01-27
Varningar och försiktighet
Övriga försiktighetsåtgärder: metformin kan sänka serumnivåerna av vitamin B12
2023-01-27
Varningar och försiktighet
Övriga försiktighetsåtgärder: metformin kan sänka serumnivåerna av vitamin B12
2023-01-26
Produkt utgår
Betoptic S kommer att avregistreras 2023-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-26
Produkt utgår
Stesolid® novum kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.
2023-01-25
Graviditet
Viktig ändring gällande restriktioner vid graviditet. Se avsnittet Graviditet, amning och fertilitet.