Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-08-08
Dräktighet och laktation
Corrected
2022-08-08
Observera
Corrected
2022-08-08
Dosering
Corrected
2022-08-08
Indikationer
Corrected
2022-08-08
Försiktighet
Corrected