Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-01-29
Produkt utgår
Fenemal Meda kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Fenemal Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-28
Produkt utgår
Esmocard kommer att utgå 2022-01-27. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Esmocard mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-28
Produkt utgår
Esmocard kommer att utgå 2022-01-27. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Esmocard mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-27
Produkt utgår
Betnovat® med chinoform kommer att utgå 2022-01-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Betnovat® med chinoform mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-27
Produkt utgår
Atorvastatin Aristo kommer att utgå 2022-01-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Atorvastatin Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-27
Produkt utgår
Atorvastatin Aristo kommer att utgå 2022-01-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Atorvastatin Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-26
Varningar och försiktighet
Använd inte Iberogast om du har eller har haft leversjukdom, eller om du tar något läkemedel som har biverkningen leverskada angiven i bipacksedeln.Ny varning: Om du får gulnande hud eller ögonvitor, mörk urin, missfärgad avföring eller smärta i övre delen av magen, ska du omedelbart sluta ta Iberogast och tala med läkare. Detta kan vara symtom på leverskada.
2022-01-26
Produkt utgår
IntronA kommer att utgå 2021-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder IntronA mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-26
Produkt utgår
IntronA kommer att utgå 2021-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder IntronA mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-26
Produkt utgår
IntronA kommer att utgå 2021-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder IntronA mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-26
Produkt utgår
IntronA kommer att utgå 2021-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder IntronA mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-26
Produkt utgår
IntronA kommer att utgå 2021-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder IntronA mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-25
Läkemedelsnamn
Taptiqom har bytt namn till Taptiqom sine. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.