Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-07-06
Förvaring
Corrected
2022-07-06
Kontraindikationer
corrected
2022-07-06
Karenstider
Corrected
2022-07-06
Försiktighet
Corrected
2022-07-06
Produkt utgår
Porcilis® Pesti kommer att avregistreras 2021-08-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-07-06
Produkt utgår
Coliprotec F4 kommer att avregistreras 2021-11-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.