Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-12-09
Läkemedelsnamn
Harpatinum har bytt namn till Giduxa. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-12-08
Ventoline®, Tablett 2 mg
GlaxoSmithKline
Produkt utgår
Ventoline® kommer att utgå 2022-12-13. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ventoline® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-12-06
Produkt utgår
Vardenafil SanoSwiss kommer att utgå 2022-12-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Vardenafil SanoSwiss mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-12-06
Produkt utgår
Tavanic® kommer att utgå 2023-08-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Tavanic® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-12-06
Produkt utgår
Vardenafil SanoSwiss kommer att utgå 2022-12-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Vardenafil SanoSwiss mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-12-06
Produkt utgår
Tavanic® kommer att utgå 2023-08-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Tavanic® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.