Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-03-01
Varningar och försiktighet
Risken för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) ska övervägas hos immunsupprimerade patienter med nydebuterade eller förvärrade neurologiska symtom och lämpliga diagnostiska undersökningar ska utföras.
2024-03-01
Produkt utgår
Bosentan Actavis kommer att avregistreras 2024-02-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-03-01
Produkt utgår
Morfin Meda kommer att avregistreras 2024-06-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-03-01
Produkt utgår
Pinex Cappuccino kommer att avregistreras 2024-02-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-03-01
Produkt utgår
Pinex Jordgubb kommer att avregistreras 2024-02-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-03-01
Produkt utgår
Pinex Cappuccino kommer att avregistreras 2024-02-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-03-01
Produkt utgår
Teriparatid Zentiva kommer att avregistreras 2024-02-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-03-01
Produkt utgår
Morfin-Skopolamin Meda kommer att avregistreras 2024-03-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-03-01
Produkt utgår
Pinex Jordgubb kommer att avregistreras 2024-02-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-03-01
Produkt utgår
Pemetrexed Mylan kommer att avregistreras 2024-03-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-03-01
Produkt utgår
Bosentan Actavis kommer att avregistreras 2024-02-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-02-29
Biverkningar
ok
2024-02-29
Hållbarhet, förvaring och hantering
ok
2024-02-29
Allmän information
Märkningen på överdelen på kapseln har ändrats från "Pfizer" till ”VTRS” för alla styrkor.
2024-02-29
Allmän information
Märkningen på överdelen på kapseln har ändrats från "Pfizer" till ”VTRS” för alla styrkor.
2024-02-29
Allmän information
Märkningen på överdelen på kapseln har ändrats från "Pfizer" till ”VTRS” för alla styrkor.
2024-02-29
Allmän information
Märkningen på överdelen på kapseln har ändrats från "Pfizer" till ”VTRS” för alla styrkor.
2024-02-29
Allmän information
Märkningen på överdelen på kapseln har ändrats från "Pfizer" till ”VTRS” för alla styrkor.
2024-02-29
Allmän information
Märkningen på överdelen på kapseln har ändrats från "Pfizer" till ”VTRS” för alla styrkor.
2024-02-29
Allmän information
Märkningen på överdelen på kapseln har ändrats från "Pfizer" till ”VTRS” för alla styrkor.