Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-22
Hållbarhet
Sætning forkortet.
2024-05-22
Hållbarhet
Sætning forkortet.
2024-05-22
Hållbarhet
Sætning forkortet.
2024-05-22
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
Ej relevant tilføjet
2024-05-22
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
Ej relevant tilføjet
2024-05-22
Dräktighet och laktation
Veterinärmedicinske slettet
2024-05-22
Dosering
Läkemedlet i stedet for "Stronghold Plus"
2024-05-22
Dosering
Läkemedlet i stedet for "Stronghold Plus"
2024-05-22
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
Ej relevant tilføjet
2024-05-22
Dräktighet och laktation
Veterinärmedicinske slettet
2024-05-22
Dosering
Läkemedlet i stedet for "Stronghold Plus"
2024-05-22
Dräktighet och laktation
Veterinärmedicinske slettet
2024-05-22
Biverkningar
Bivirkninger tastet ind i skema
2024-05-22
Biverkningar
Bivirkninger tastet ind i skema
2024-05-22
Biverkningar
Bivirkninger tastet ind i skema
2024-05-22
Försiktighet
"Veterinarmedicinske" fjernet
2024-05-22
Försiktighet
"Veterinarmedicinske" fjernet
2024-05-22
Försiktighet
"Veterinarmedicinske" fjernet
2024-05-22
Kontraindikationer
"Ska inte användes" rettet til Använd inte
2024-05-22
Kontraindikationer
"Ska inte användes" rettet til Använd inte