Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-12-02
Produkt utgår
Diazepam Neuraxpharm kommer att utgå 2024-01-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Diazepam Neuraxpharm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-02
Produkt utgår
Diazepam Neuraxpharm kommer att utgå 2024-01-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Diazepam Neuraxpharm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-01
Produkt utgår
Magnesium Meda kommer att utgå 2023-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Magnesium Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-01
Erlotinib Glenmark, Filmdragerad tablett 150 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Erlotinib Glenmark kommer att utgå 2023-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Erlotinib Glenmark mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-01
Erlotinib Glenmark, Filmdragerad tablett 25 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Erlotinib Glenmark kommer att utgå 2023-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Erlotinib Glenmark mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-12-01
Erlotinib Glenmark, Filmdragerad tablett 100 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Erlotinib Glenmark kommer att utgå 2023-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Erlotinib Glenmark mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-11-30
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att utgå 2023-11-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Erlotinib Teva B.V. mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-11-30
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att utgå 2023-11-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Erlotinib Teva B.V. mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-11-30
Produkt utgår
Erlotinib Teva B.V. kommer att utgå 2023-11-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Erlotinib Teva B.V. mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-11-29
Produkt utgår
Glukosel kommer att utgå 2024-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Glukosel mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.