Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-10-04
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten ändrad från 3 till 5 år.
2022-10-04
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten ändrad från 3 till 5 år.
2022-10-04
Läkemedelsnamn
Milrinon Abcur har bytt namn till Milrinon Carinopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Biverkningar
tillagd biverkning
2022-10-03
Biverkningar
tillagd biverkning
2022-10-03
Biverkningar
tillagd biverkning
2022-10-03
Dosering
Dosjustering (sätt ut behandlingen permanent) har ändrats från biverkningsgrad 4 till 2, 3 eller 4 vid myokardit och allvarliga neurologiska toxiciteter.