Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-09-22
Produkt utgår
Bortezomib Waverley kommer att avregistreras 2023-10-11. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-09-22
Produkt utgår
Bortezomib Waverley kommer att avregistreras 2023-10-11. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-09-22
Produkt utgår
PANDEMIC INFLUENZA VACCINE H5N1 BAXTER kommer att avregistreras 2023-09-11. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-09-20
Biverkningar
Småändringar
2023-09-20
Interaktioner
Rubriker tillagda
2023-09-20
Graviditet
Tillagd text
2023-09-20
Varningar och försiktighet
Rubriker tillagds och ny ordning
2023-09-20
Indikationer
Utökad indikation: Baricitinib är avsett för behandling av aktiv juvenil idiopatisk artrit hos patienter 2 år och äldre med ett otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot en eller flera tidigare konventionella syntetiska eller biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs).
2023-09-20
Biverkningar
Uppdaterad med pediatrisk population
2023-09-20
Varningar och försiktighet
Vaccingering av patienter och pediatriska patienter.
2023-09-20
Interaktioner
Uppdaterad till att inkludera juvenil idiopatisk artrit.
2023-09-20
Indikationer
Utökad indikation: Baricitinib är avsett för behandling av aktiv juvenil idiopatisk artrit hos patienter 2 år och äldre med ett otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot en eller flera tidigare konventionella syntetiska eller biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs).
2023-09-20
Interaktioner
Uppdaterad till att inkludera juvenil idiopatisk artrit.
2023-09-20
Dosering
Juvenil idiopatisk artrit (från 2 år till yngre än 18 år)
2023-09-20
Varningar och försiktighet
Vaccingering av patienter och pediatriska patienter.
2023-09-20
Biverkningar
Uppdaterad med pediatrisk population
2023-09-20
Dosering
Juvenil idiopatisk artrit (från 2 år till yngre än 18 år)
2023-09-19
Interaktioner
Yttereligare förfinad information om interaktioner
2023-09-19
Varningar och försiktighet
Ny information om allergiska reaktioner
2023-09-19
Kontraindikationer
Nya kontraindikationer inkluderade