Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-05-23
Varningar och försiktighet
Tillägg: information gällande pediatrisk population
2022-05-23
Varningar och försiktighet
Tillägg: information gällande pediatrisk population
2022-05-23
Biverkningar
Uppdaterad information gälande pediatrisk population.
2022-05-23
Biverkningar
Uppdaterad information gälande pediatrisk population.
2022-05-23
Dosering
Tillägg: dosering för pediatriska patienter.
2022-05-23
Indikationer
Tillägg: pediatriska patienter från 13 års ålder.
2022-05-23
Dosering
Tillägg: dosering för pediatriska patienter.
2022-05-23
Indikationer
Tillägg: pediatriska patienter från 13 års ålder.
2022-05-23
Anti, Kräm 5 %
Meda OTC
Varningar och försiktighet
Får inte användas mot genital herpes.
2022-05-23
Anti, Kräm 5 %
Meda OTC
Dosering
Tvätta händerna efter applicering.Vanlig behandlingstid: 4 dagar.
2022-05-23
Dosering
Tidigare saknad text har lagts till: ”om den tidigare dosen var 400 mg två gånger dagligen hos vuxna patienter med KML i kronisk eller accelererad fas med resistens eller intolerans mot imatinib kan doseringen återupptas med 400 mg en gång dagligen hos vuxna patienter.”
2022-05-23
Dosering
Tidigare saknad text har lagts till: ”om den tidigare dosen var 400 mg två gånger dagligen hos vuxna patienter med KML i kronisk eller accelererad fas med resistens eller intolerans mot imatinib kan doseringen återupptas med 400 mg en gång dagligen hos vuxna patienter.”
2022-05-23
Dosering
Tidigare saknad text har lagts till: ”om den tidigare dosen var 400 mg två gånger dagligen hos vuxna patienter med KML i kronisk eller accelererad fas med resistens eller intolerans mot imatinib kan doseringen återupptas med 400 mg en gång dagligen hos vuxna patienter.”