Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-07-19
Försäljningsstopp
Atazanavir STADA har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Atazanavir STADA bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-07-19
Försäljningsstopp
Atazanavir STADA har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Atazanavir STADA bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-07-18
Produkt utgår
Samarin kommer att utgå 2024-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Samarin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-07-18
Produkt utgår
Azacitidine ICG Farma kommer att utgå 2024-07-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Azacitidine ICG Farma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-07-17
Produkt utgår
Desloratadine Sandoz kommer att utgå 2025-01-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Desloratadine Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-07-16
Läkemedelsnamn
Rocuronium bromid Aguettant har bytt namn till Rocuronium bromide Aguettant. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-07-16
Produkt utgår
Tizveni kommer att utgå 2024-07-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Tizveni mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.