Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-15
Glukos APL, Injektionsvätska, lösning 500 mg/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Glukos APL kommer att utgå 2024-06-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Glukos APL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-15
Produkt utgår
Metotrexat medac kommer att utgå 2024-06-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Metotrexat medac mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-15
Produkt utgår
Enoxy Depot kommer att utgå 2024-06-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Enoxy Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-15
Produkt utgår
Arthrotec® forte kommer att utgå 2024-12-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Arthrotec® forte mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-15
Produkt utgår
Enoxy Depot kommer att utgå 2024-06-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Enoxy Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-15
Produkt utgår
Enoxy Depot kommer att utgå 2024-06-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Enoxy Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-15
Produkt utgår
Enoxy Depot kommer att utgå 2024-06-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Enoxy Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-12
Produkt utgår
Stilnoct kommer att utgå 2024-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Stilnoct mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.