Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-05-19
Produkt utgår
Amoxicillin Aurobindo kommer att avregistreras 2022-05-18. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-05-19
Produkt utgår
Amoxicillin Aurobindo kommer att avregistreras 2022-05-18. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-05-18
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet efter öppnande har uppdaterats
2022-05-18
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet efter öppnande har uppdaterats
2022-05-18
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet efter öppnande har uppdaterats
2022-05-18
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet efter öppnande har uppdaterats
2022-05-18
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet efter öppnande har uppdaterats
2022-05-18
Varningar och försiktighet
Epidural och intratekal anestesi kan leda till hypotension och bradykardi har lagts till
2022-05-17
Varningar och försiktighet
Tillägg av natriuminformation
2022-05-17
Kontraindikationer
Tilläggav depotplåster
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändring av hållbarhet för läkemedlet från 2 årtill 3 år
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.