Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-10-05
Produkt utgår
Melphalan Amring kommer att utgå 2022-10-04. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Melphalan Amring mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-10-05
Läkemedelsnamn
Clopidogrel Mylan har bytt namn till Clopidogrel Taw Pharma. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-10-04
Läkemedelsnamn
Milrinon Abcur har bytt namn till Milrinon Carinopharm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.