Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-16
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Den färgmarkerade etiketten till cylinderampullen som innehåller 20 mg somatropin har ändrat färg från grön till gul.
2024-05-16
Hur du använder läkemedlet
Märkningen för cylinderampullen som innehåller 20 mg somatropin har ändrat färg från grön till gul.
2024-05-16
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Den färgmarkerade etiketten till cylinderampullen som innehåller 20 mg somatropin har ändrat färg från grön till gul.
2024-05-16
Hur du använder läkemedlet
Märkningen för cylinderampullen som innehåller 20 mg somatropin har ändrat färg från grön till gul.
2024-05-14
Läkemedelsnamn
Abilify Maintena har bytt namn till ABILIFY MAINTENA. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-05-14
Läkemedelsnamn
Abilify Maintena har bytt namn till ABILIFY MAINTENA. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.