Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-12-01
Varningar och försiktighet
Feokromocytomrelaterad kris har rapporterats vid användning av systemiska kortikosteroider
2022-12-01
Varningar och försiktighet
Feokromocytomrelaterad kris har rapporterats vid användning av systemiska kortikosteroider
2022-12-01
Varningar och försiktighet
Uppdatering av namn på aktiv substans (Human C1-esterashämmare)
2022-12-01
Graviditet
Uppdatering på namn av aktiv substans (Human C1-esterashämmare)
2022-12-01
Biverkningar
Epistaxis
2022-12-01
Biverkningar
Epistaxis
2022-12-01
Biverkningar
Epistaxis
2022-12-01
Biverkningar
Epistaxis
2022-12-01
Biverkningar
Epistaxis
2022-12-01
Biverkningar
Epistaxis
2022-12-01
Produkt utgår
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Accord kommer att avregistreras 2022-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-01
Produkt utgår
Epoprostenol CampusPharma kommer att avregistreras 2022-12-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-01
Produkt utgår
Tibolon Mylan kommer att avregistreras 2022-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-01
Produkt utgår
Doxorubicin SanoSwiss kommer att avregistreras 2022-12-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-01
Produkt utgår
Epoprostenol CampusPharma kommer att avregistreras 2022-12-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-30
Interaktioner
Teriflunomid, kapmatinib, fostamatinib och febuxostat har lagts till i listan för effekt av samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen för rosuvastatin.
2022-11-30
Interaktioner
Teriflunomid, kapmatinib, fostamatinib och febuxostat har lagts till i listan för effekt av samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen för rosuvastatin.
2022-11-30
Interaktioner
Teriflunomid, kapmatinib, fostamatinib och febuxostat har lagts till i listan för effekt av samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen för rosuvastatin.
2022-11-30
Interaktioner
Teriflunomid, kapmatinib, fostamatinib och febuxostat har lagts till i listan för effekt av samtidigt administrerade läkemedel på exponeringen för rosuvastatin.
2022-11-29
Biverkningar
ny biverkning: Akut andnödssyndrom