Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-02-23
Frontpro för hund >4-10 kg, Tuggtablett 28 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Försiktighet
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >10-25 kg, Tuggtablett 68 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dosering
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >4-10 kg, Tuggtablett 28 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Indikationer
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund 2-4 kg, Tuggtablett 11 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Försiktighet
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund 2-4 kg, Tuggtablett 11 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dräktighet och laktation
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >25-50 kg, Tuggtablett 136 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dosering
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >10-25 kg, Tuggtablett 68 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Biverkningar
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >25-50 kg, Tuggtablett 136 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Biverkningar
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >10-25 kg, Tuggtablett 68 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Försiktighet
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >4-10 kg, Tuggtablett 28 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dräktighet och laktation
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >10-25 kg, Tuggtablett 68 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >4-10 kg, Tuggtablett 28 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dosering
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >25-50 kg, Tuggtablett 136 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dräktighet och laktation
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >10-25 kg, Tuggtablett 68 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Indikationer
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >4-10 kg, Tuggtablett 28 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Biverkningar
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund 2-4 kg, Tuggtablett 11 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dosering
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund 2-4 kg, Tuggtablett 11 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Indikationer
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >4-10 kg, Tuggtablett 28 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Observera
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund 2-4 kg, Tuggtablett 11 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
QRD9 update
2024-02-23
Frontpro för hund >25-50 kg, Tuggtablett 136 mg
Boehringer Ingelheim Animal Health
Försiktighet
QRD9 update