Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accordpharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accordpharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Flaxxone Forspiro kommer att utgå 2023-03-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Flaxxone Forspiro mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accordpharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accordpharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accordpharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accordpharma kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accordpharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Dasatinib Accord kommer att utgå 2023-03-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dasatinib Accord mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Flaxxone Forspiro kommer att utgå 2023-03-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Flaxxone Forspiro mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Losartan Actavis kommer att utgå 2023-03-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Losartan Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Losartan Actavis kommer att utgå 2023-03-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Losartan Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Losartan Actavis kommer att utgå 2023-03-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Losartan Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-30
Produkt utgår
Losartan Actavis kommer att utgå 2023-03-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Losartan Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-29
Produkt utgår
Morfin Epidural Meda kommer att utgå 2023-08-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Morfin Epidural Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-03-28
Produkt utgår
Azitromax kommer att utgå 2023-03-27. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Azitromax mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.