Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-21
Stomacid, Brustablett 300 mg
Orifarm Generics AB
Produkt utgår
Stomacid kommer att avregistreras 2024-06-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-21
Nityr, Tablett 10 mg
Cycle Pharmaceuticals (Europe) Limited
Produkt utgår
Nityr kommer att avregistreras 2024-06-06. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-21
Stomacid, Brustablett 150 mg
Orifarm Generics AB
Försäljningsstopp
Stomacid är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-21
Produkt utgår
Eletriptan EQL Pharma kommer att avregistreras 2024-10-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-21
Produkt utgår
Eletriptan EQL Pharma kommer att avregistreras 2024-10-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-21
Stomacid, Brustablett 150 mg
Orifarm Generics AB
Produkt utgår
Stomacid kommer att avregistreras 2024-06-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-21
Stomacid, Brustablett 300 mg
Orifarm Generics AB
Försäljningsstopp
Stomacid är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-20
Dosering
Ny pump
2024-06-20
Biverkningar
Biverkningstabell (8) uppdaterad med Erythema multiforme med frekvens sällsynta
2024-06-20
Biverkningar
Biverkningstabell (8) uppdaterad med Erythema multiforme med frekvens sällsynta
2024-06-20
Biverkningar
Biverkningstabell (8) uppdaterad med Erythema multiforme med frekvens sällsynta
2024-06-20
Läkemedelsnamn
Rispemyl har bytt namn till Risperidon Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-20
Läkemedelsnamn
Rispemyl har bytt namn till Risperidon Viatri. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-20
Läkemedelsnamn
Rispemyl har bytt namn till Risperidon Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-19
Varningar och försiktighet
Uppdaterat avsnitt med avseende på övervakning efter infusion.
2024-06-19
Dosering
Glivec 400 mg filmdragerad tablett kommer att ändras från en icke-delbar till en delbar tablett. Den nuvarande och den nya tabletten är identiska när det gäller kvalitativ sammansättning, endast utseendet ändras något och en brytskåra gör att patienter kan dela tabletten på mitten. De delbara tabletterna kommer till Sverige från juli/augusti 2024. Kontakta Novartis vid frågor.
2024-06-19
Dosering
Glivec 400 mg filmdragerad tablett kommer att ändras från en icke-delbar till en delbar tablett. Den nuvarande och den nya tabletten är identiska när det gäller kvalitativ sammansättning, endast utseendet ändras något och en brytskåra gör att patienter kan dela tabletten på mitten. De delbara tabletterna kommer till Sverige från juli/augusti 2024. Kontakta Novartis vid frågor.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Darunavir STADA är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Tadalafil Stada är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Lymecyklin Brown & Burk är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.