Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-11-25
Produkt utgår
Lescol® Depot kommer att utgå 2022-12-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lescol® Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-24
Produkt utgår
Epaclob kommer att utgå 2022-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Epaclob mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-24
Produkt utgår
Epaclob kommer att utgå 2022-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Epaclob mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-11-23
Läkemedelsnamn
Lonapegsomatropin Ascendis Pharma har bytt namn till Skytrofa. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-11-22
Produkt utgår
Rytmonorm kommer att utgå 2022-11-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Rytmonorm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-11-22
Vitaros, Kräm 2 mg/g
The Simple Pharma Company Limited
Produkt utgår
Vitaros kommer att utgå 2022-11-21. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Vitaros mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.