Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-09-30
Varningar och försiktighet
tillagd biverkning
2022-09-30
Varningar och försiktighet
tillagd biverkning
2022-09-30
Interaktioner
Variation NL/H/4283/IB/009/G (NL/H/4283-0322-1 + NL/H/4283-0422-1). PSUSA and brand leader update
2022-09-30
Gefitinib Glenmark, Filmdragerad tablett 250 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Gefitinib Glenmark kommer att avregistreras 2022-09-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-30
Produkt utgår
Latanoprost EQL Pharma kommer att avregistreras 2022-09-29. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-30
Livazo, Filmdragerad tablett 4 mg
Kowa Pharmaceutical Europe GmbH
Produkt utgår
Livazo kommer att avregistreras 2022-09-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-30
Livazo, Filmdragerad tablett 1 mg
Kowa Pharmaceutical Europe GmbH
Produkt utgår
Livazo kommer att avregistreras 2022-09-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-30
Livazo, Filmdragerad tablett 2 mg
Kowa Pharmaceutical Europe GmbH
Produkt utgår
Livazo kommer att avregistreras 2022-09-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-29
Hållbarhet, förvaring och hantering
Mindre korrigeringar, punkter och mellanrum etc
2022-09-29
Varningar och försiktighet
Mindre korrigeringar som punkter, mellanrum etc
2022-09-29
Produkt utgår
Azurifin kommer att avregistreras 2022-12-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-29
Produkt utgår
Pravastatin Rivopharm kommer att avregistreras 2022-09-28. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-29
Produkt utgår
Morfin Epidural Meda kommer att avregistreras 2022-09-28. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-29
Produkt utgår
Ictady kommer att avregistreras 2022-09-28. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-29
Produkt utgår
Pravastatin Rivopharm kommer att avregistreras 2022-09-28. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-28
Hållbarhet, förvaring och hantering
Färdigberedd produkt kan förvaras i 24 timmar vid 30ºC och upp till 2 veckor i kylskåp vid 2°C - 8°C.
2022-09-28
Indikationer
EVUSHELD är avsett för behandling av covid 19 hos vuxna och ungdomar (i åldern 12 år och äldre, som väger minst 40 kg) som inte behöver extra syrgas och som har en ökad risk för att utveckla svår covid 19.
2022-09-28
Biverkningar
Nya biverkningar: Stevens-Johnsons syndrom (SJS)/toxisk epidermal nekrolys
2022-09-28
Varningar och försiktighet
Samma typer av läkemedelsbiverkningar som gäller för sulfonamider kan uppkomma vid lokal administrering, inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN). Vid förskrivningstillfället bör patienterna informeras om tecken och symtom samt övervakas noggrant med avseende på hudreaktioner.
2022-09-28
Indikationer
Godkännandet är utökat till behandling av barn från 2 års ålder.