Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib Sandoz har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Erlotinib Sandoz bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Tadalafil Stada har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Tadalafil Stada bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Fenoximetylpenicillin Orifarm har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Fenoximetylpenicillin Orifarm bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Darunavir Sandoz har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Darunavir Sandoz bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Tadalafil Stada har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Tadalafil Stada bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Produkt utgår
Immunate kommer att utgå 2024-06-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Immunate mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib STADA har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Erlotinib STADA bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Darunavir STADA har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Darunavir STADA bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Lymelysal har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Lymelysal bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Produkt utgår
Immunate kommer att utgå 2024-06-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Immunate mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Lymecyklin Brown & Burk har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Lymecyklin Brown & Burk bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib Sandoz har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Erlotinib Sandoz bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Tadalafil AOP, Filmdragerad tablett 20 mg
AOP Orphan Pharmaceuticals
Försäljningsstopp
Tadalafil AOP har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Tadalafil AOP bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Atazanavir STADA har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Atazanavir STADA bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib Sandoz har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Erlotinib Sandoz bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Produkt utgår
Acetylsalicylsyra Pinewood kommer att utgå 2024-06-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Acetylsalicylsyra Pinewood mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib STADA har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Erlotinib STADA bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib STADA har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Erlotinib STADA bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Atazanavir STADA har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Atazanavir STADA bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Fenoximetylpenicillin Orifarm har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Fenoximetylpenicillin Orifarm bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.