Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-12-08
Produkt utgår
Estaldem kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Estaldem mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Fenuril kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Fenuril mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Peneprin, Enterotablett 150 mg
Actavis Group PTC ehf.
Produkt utgår
Peneprin kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Peneprin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Zonisamide Teva kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zonisamide Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Zonisamide Teva kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zonisamide Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Alendronat Arrow kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Alendronat Arrow mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Estaldem kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Estaldem mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Estaldem kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Estaldem mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Alpoxen kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Alpoxen mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Vancomycin Actavis kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Vancomycin Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Fenuril®-Hydrokortison kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Fenuril®-Hydrokortison mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Cabazitaxel Teva B.V. kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cabazitaxel Teva B.V. mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Valsartan Teva Pharma kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Valsartan Teva Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Acetylsalicylsyra Actavis kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Acetylsalicylsyra Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Azithromycin Actavis kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Azithromycin Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Estaldem kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Estaldem mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Azithromycin Actavis kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Azithromycin Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Alendroarrow Veckotablett kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Alendroarrow Veckotablett mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Zonisamide Teva kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zonisamide Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-12-08
Produkt utgår
Imatinib Actavis Group kommer att utgå 2021-12-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Imatinib Actavis Group mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.