Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-11-29
Biverkningar
Nya biverkningar: katatoni, somnambulism, sömnrelaterad ätstörning, Stevens-Johnsons syndrom/ toxisk epidermal nekrolys
2023-11-29
Interaktioner
Nytt avsnitt om farmakokinetiska interaktioner och avsnitt om effekt av andra läkemedel på risperidons farmakokinetik har uppdaterats
2023-11-29
Varningar och försiktighet
Hyperprolaktinemi är en vanlig biverkning vid behandling med risperidon. Utvärdering av prolaktinnivåer i plasma rekommenderas till patienter med tecken på eventuella möjliga prolaktinrelaterade biverkningar (t.ex. gynekomasti, störningar i menstruationen, utebliven ägglossning, fertilitetsstörning, minskad libido, erektil dysfunktion och galaktorré).
2023-11-29
Varningar och försiktighet
Hyperprolaktinemi är en vanlig biverkning vid behandling med risperidon. Utvärdering av prolaktinnivåer i plasma rekommenderas till patienter med tecken på eventuella möjliga prolaktinrelaterade biverkningar (t.ex. gynekomasti, störningar i menstruationen, utebliven ägglossning, fertilitetsstörning, minskad libido, erektil dysfunktion och galaktorré).
2023-11-29
Interaktioner
Nytt avsnitt om farmakokinetiska interaktioner och avsnitt om effekt av andra läkemedel på risperidons farmakokinetik har uppdaterats
2023-11-29
Biverkningar
Nya biverkningar: katatoni, somnambulism, sömnrelaterad ätstörning, Stevens-Johnsons syndrom/ toxisk epidermal nekrolys
2023-11-29
Biverkningar
Nya biverkningar: katatoni, somnambulism, sömnrelaterad ätstörning, Stevens-Johnsons syndrom/ toxisk epidermal nekrolys
2023-11-29
Interaktioner
Nytt avsnitt om farmakokinetiska interaktioner och avsnitt om effekt av andra läkemedel på risperidons farmakokinetik har uppdaterats
2023-11-29
Varningar och försiktighet
Hyperprolaktinemi är en vanlig biverkning vid behandling med risperidon. Utvärdering av prolaktinnivåer i plasma rekommenderas till patienter med tecken på eventuella möjliga prolaktinrelaterade biverkningar (t.ex. gynekomasti, störningar i menstruationen, utebliven ägglossning, fertilitetsstörning, minskad libido, erektil dysfunktion och galaktorré).
2023-11-29
Varningar och försiktighet
Hyperprolaktinemi är en vanlig biverkning vid behandling med risperidon. Utvärdering av prolaktinnivåer i plasma rekommenderas till patienter med tecken på eventuella möjliga prolaktinrelaterade biverkningar (t.ex. gynekomasti, störningar i menstruationen, utebliven ägglossning, fertilitetsstörning, minskad libido, erektil dysfunktion och galaktorré).
2023-11-29
Varningar och försiktighet
Hyperprolaktinemi är en vanlig biverkning vid behandling med risperidon. Utvärdering av prolaktinnivåer i plasma rekommenderas till patienter med tecken på eventuella möjliga prolaktinrelaterade biverkningar (t.ex. gynekomasti, störningar i menstruationen, utebliven ägglossning, fertilitetsstörning, minskad libido, erektil dysfunktion och galaktorré).
2023-11-29
Biverkningar
Nya biverkningar: katatoni, somnambulism, sömnrelaterad ätstörning, Stevens-Johnsons syndrom/ toxisk epidermal nekrolys
2023-11-29
Interaktioner
Nytt avsnitt om farmakokinetiska interaktioner och avsnitt om effekt av andra läkemedel på risperidons farmakokinetik har uppdaterats
2023-11-29
Biverkningar
Nya biverkningar: katatoni, somnambulism, sömnrelaterad ätstörning, Stevens-Johnsons syndrom/ toxisk epidermal nekrolys
2023-11-29
Interaktioner
Nytt avsnitt om farmakokinetiska interaktioner och avsnitt om effekt av andra läkemedel på risperidons farmakokinetik har uppdaterats
2023-11-29
Produkt utgår
Glukosel kommer att avregistreras 2024-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-11-28
Dosering
Information gällande administreringssätt har uppdaterats i avsnitt 4.2 och 6.6. Förpackningarna kommer framöver inte att innehålla någon dosspruta. Under en period kommer den äldre typen av förpackningar finnas kvar på marknaden - läs informationen i aktuell förpackning.
2023-11-28
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-28
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-27
Dosering
Typo