Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-01-25
Interaktioner
Potentiell risk för förhöjda koncentrationer av apixaban och rivaroxaban eller dabigatran eller edoxaban som kan resultera i enökad blödningsrisk.Lomitapid är synnerligen beroende av CYP3A4 för sin metabolism och samtidig administrering av atazanavir med ritonavir kan resultera i ökade koncentrationer.
2022-01-25
Interaktioner
Potentiell risk för förhöjda koncentrationer av apixaban och rivaroxaban eller dabigatran eller edoxaban som kan resultera i enökad blödningsrisk.Lomitapid är synnerligen beroende av CYP3A4 för sin metabolism och samtidig administrering av atazanavir med ritonavir kan resultera i ökade koncentrationer.
2022-01-25
Interaktioner
Potentiell risk för förhöjda koncentrationer av apixaban och rivaroxaban eller dabigatran eller edoxaban som kan resultera i enökad blödningsrisk.Lomitapid är synnerligen beroende av CYP3A4 för sin metabolism och samtidig administrering av atazanavir med ritonavir kan resultera i ökade koncentrationer.
2022-01-25
Varningar och försiktighet
Försiktighet ska iakttas vid dosjustering hos patienter med terminal njursvikt (ESRD)
2022-01-25
Dosering
Ny information gällande dosjustering för vuxna patienter med nedsatt njurfunktion
2022-01-25
Dosering
Ny information gällande dosjustering för vuxna patienter med nedsatt njurfunktion
2022-01-25
Dosering
Ny information gällande dosjustering för vuxna patienter med nedsatt njurfunktion
2022-01-25
Varningar och försiktighet
Försiktighet ska iakttas vid dosjustering hos patienter med terminal njursvikt (ESRD)
2022-01-25
Varningar och försiktighet
Försiktighet ska iakttas vid dosjustering hos patienter med terminal njursvikt (ESRD)
2022-01-25
Varningar och försiktighet
Feokromocytomrelaterad kris, som kan vara dödlig, har rapporterats.
2022-01-25
Rotarix, Oral suspension
GlaxoSmithKline
Varningar och försiktighet
Detta vaccin innehåller 0,15 mikrogram fenylalanin per dos. Fenylalanin kan vara skadligt för patienter med fenylketonuri (PKU).
2022-01-25
Varningar och försiktighet
Detta vaccin innehåller 0,15 mikrogram fenylalanin per dos. Fenylalanin kan vara skadligt för patienter med fenylketonuri (PKU).
2022-01-25
Varningar och försiktighet
Detta vaccin innehåller 0,15 mikrogram fenylalanin per dos. Fenylalanin kan vara skadligt för patienter med fenylketonuri (PKU).
2022-01-25
Interaktioner
Irbesartan har potential att hämma OATP1B1. I en klinisk studie, rapporterades det att irbesartan ökade Cmax och AUC för repaglinid (OATP1B1-substrat) 1,8-faldigt respektive 1,3-faldigt, när det administrerades 1 timme före repaglinid. I en annan studie rapporterades ingen relevant farmakokinetisk interaktion när de två läkemedlen administrerades samtidigt. Därför kan dosjustering av antidiabetisk behandling såsom repaglinid krävas.
2022-01-25
Varningar och försiktighet
Irbesartan kan framkalla hypoglykemi, särskilt hos patienter med diabetes. Hos patienter som behandlas med insulin eller antidiabetika, bör lämplig blodglukosövervakning övervägas och dosjustering av insulin eller antidiabetika kan krävas när det är indicerat.
2022-01-25
Interaktioner
Irbesartan har potential att hämma OATP1B1. I en klinisk studie, rapporterades det att irbesartan ökade Cmax och AUC för repaglinid (OATP1B1-substrat) 1,8-faldigt respektive 1,3-faldigt, när det administrerades 1 timme före repaglinid. I en annan studie rapporterades ingen relevant farmakokinetisk interaktion när de två läkemedlen administrerades samtidigt. Därför kan dosjustering av antidiabetisk behandling såsom repaglinid krävas.
2022-01-25
Varningar och försiktighet
Irbesartan kan framkalla hypoglykemi, särskilt hos patienter med diabetes. Hos patienter som behandlas med insulin eller antidiabetika, bör lämplig blodglukosövervakning övervägas och dosjustering av insulin eller antidiabetika kan krävas när det är indicerat.
2022-01-25
Varningar och försiktighet
Irbesartan kan framkalla hypoglykemi, särskilt hos patienter med diabetes. Hos patienter som behandlas med insulin eller antidiabetika, bör lämplig blodglukosövervakning övervägas och dosjustering av insulin eller antidiabetika kan krävas när det är indicerat.
2022-01-25
Interaktioner
Irbesartan har potential att hämma OATP1B1. I en klinisk studie, rapporterades det att irbesartan ökade Cmax och AUC för repaglinid (OATP1B1-substrat) 1,8-faldigt respektive 1,3-faldigt, när det administrerades 1 timme före repaglinid. I en annan studie rapporterades ingen relevant farmakokinetisk interaktion när de två läkemedlen administrerades samtidigt. Därför kan dosjustering av antidiabetisk behandling såsom repaglinid krävas.
2022-01-25
Läkemedelsnamn
Taptiqom har bytt namn till Taptiqom sine. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.