Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-01-30
Indikationer
Utökad indikation vid moderat sjukdom.
2023-01-30
Indikationer
Utökad indikation vid moderat sjukdom.
2023-01-30
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.
2023-01-30
Varningar och försiktighet
Uppdaterat avsnitt om "Svåra kutana biverkningar (SCAR) och andra hudreaktioner"
2023-01-30
Varningar och försiktighet
Uppdaterat avsnitt om "Svåra kutana biverkningar (SCAR) och andra hudreaktioner"