Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-24
Graviditet
Uppdaterad text under Graviditet. Gadolinium kan korsa placenta.
2024-06-24
Graviditet
Uppdaterad text under Graviditet. Gadolinium kan korsa placenta.
2024-06-24
Varningar och försiktighet
Tydligare varningstext. Clariscan får inte användas intratekalt.
2024-06-24
Varningar och försiktighet
Tydligare varningstext. Clariscan får inte användas intratekalt.