Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-06-28
Varningar och försiktighet
varning av suicidtankar och självmordsbeteende uppdaterad
2022-06-28
Biverkningar
självmordsbeteende, suicidtankar tilläggad till biverkningar
2022-06-28
Biverkningar
självmordsbeteende och suicidtankar tilläggad till biverkningar
2022-06-28
Varningar och försiktighet
varning av suicidtankar och självmordsbeteende uppdaterad
2022-06-28
Biverkningar
självmordsbeteende och suicidtankar tilläggad till biverkningar
2022-06-28
Biverkningar
självmordsbeteende och suicidtankar tilläggad till biverkningar
2022-06-28
Varningar och försiktighet
varning av suicidtankar och självmordsbeteende uppdaterad
2022-06-28
Biverkningar
självmordsbeteende och suicidtankar tilläggad till biverkningar
2022-06-28
Varningar och försiktighet
varning av suicidtankar och självmordsbeteende uppdaterad
2022-06-28
Varningar och försiktighet
varning av suicidtankar och självmordsbeteende uppdaterad
2022-06-28
Varningar och försiktighet
varning av suicidtankar och självmordsbeteende uppdaterad
2022-06-28
Biverkningar
självmordsbeteende och suicidtankar tilläggad till biverkningar
2022-06-28
Biverkningar
självmordsbeteende och suicidtankar tilläggad till biverkningar
2022-06-28
Varningar och försiktighet
varning av suicidtankar och självmordsbeteende uppdaterad
2022-06-28
Varningar och försiktighet
varning av suicidtankar och självmordsbeteende uppdaterad
2022-06-28
Biverkningar
självmordsbeteende och suicidtankar tilläggad till biverkningar
2022-06-28
Varningar och försiktighet
varning av suicidtankar och självmordsbeteende uppdaterad
2022-06-28
Biverkningar
självmordsbeteende och suicidtankar tilläggad till biverkningar
2022-06-28
Varningar och försiktighet
Behandling med anidulafungin hos nyfödda (<1 månad gamla) rekommenderas inte. Behandling av nyfödda kräver ett övervägande om skydd mot disseminerad candidiasis som omfattar det centrala nervsystemet (CNS). Icke-kliniska infektionsmodeller tyder på att högre doser av anidulafungin krävs för att uppnå adekvat CNS-penetration (se avsnitt 5.3), vilket resulterar i högre doser polysorbat 80, ett av beredningens hjälpämnen. Höga doser av polysorbater har associerats med potentiellt livshotande toxiciteter hos nyfödda enligt vad som rapporterats i litteraturen.
2022-06-28
Dosering
Behandlingstid och administreringssätt för pediatrisk population ny