Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-06-12
Produkt utgår
Deltison® kommer att avregistreras 2021-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-06-12
Nodetrip, Enterokapsel, hård 60 mg
Laboratorios Dr Esteve SA
Produkt utgår
Nodetrip kommer att avregistreras 2021-05-12. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-06-12
Nodetrip, Enterokapsel, hård 30 mg
Laboratorios Dr Esteve SA
Produkt utgår
Nodetrip kommer att avregistreras 2021-05-12. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-06-11
Varningar och försiktighet
Varning gällande insufficiens i hjärtklaffar
2021-06-11
Dosering
Uppdaterad dosering avseende laddningsdos hos patienter med akuta koronara syndrom utan ST-höjning tillagd.
2021-06-11
Dosering
Uppdaterad dosering avseende laddningsdos hos patienter med akuta koronara syndrom utan ST-höjning tillagd.
2021-06-10
Varningar och försiktighet
Text om semikvantitativ utvärdering med hjälp av CE-märkt mjukvara.
2021-06-10
Dosering
Text-ändring som ej påverkar dosering eller administrationssätt.
2021-06-09
Varningar och försiktighet
Fall av progressiv multifokal leukoencefalopati, inräknat fall med dödlig utgång, har rapporterats med talidomid.
2021-06-09
Varningar och försiktighet
Allvarliga hudbiverkningar, som Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN), har rapporterats i samband med mesalazinbehandling.
Mesalazin ska sättas ut vid första tecken och symtom på allvarliga hudreaktioner, såsom hudutslag, slemhinnelesioner eller något annat tecken på överkänslighet.
2021-06-08
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har uppdaterats från 18 månader till 2 år.
2021-06-08
Kontraindikationer
Ny kontraindikation: Graviditet, från början av den sjätte månaden (från 24 veckors amenorré)
2021-06-08
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändringar i hållbarhet.
2021-06-08
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändringar i hållbarhet.
2021-06-08
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändringar i hållbarhet.
2021-06-08
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet på Oöppnad injektionsflaska har ändrats
2021-06-08
Naproxen Orifarm, Tablett 250 mg
Orifarm Generics AB
Indikationer
Ny indikation: feber vid förkylningssjukdomar
2021-06-08
Naproxen Orifarm, Tablett 500 mg
Orifarm Generics AB
Indikationer
Ny indikation: feber vid förkylningssjukdomar
2021-06-08
Dosering
Rekommenderade ställen för intramuskulär injektion hos barn mellan 6-35 månader är lårets anterolaterala del (eller deltoidmuskeln om muskelmassan är tillräcklig), eller deltoidmuskeln för barn från 36 månader och vuxna.
2021-06-08
Clatexo, Tablett 20 mg
Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA Joint-Stock Company
Produkt utgår
Clatexo kommer att avregistreras 2021-06-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.