Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-09-21
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år
2021-09-21
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år
2021-09-21
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år
2021-09-21
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år
2021-09-21
Läkemedelsnamn
ABASAGLAR har bytt namn till ABASAGLAR KwikPen. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-20
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år.
2021-09-20
Kontraindikationer
Samtidig användning av läkemedel som innehåller natriumoxibat och fentanyl är kontraindicerad. Behandling med natriumoxabat ska avslutas innan behandling med Actiq påbörjas.
2021-09-20
Kontraindikationer
Samtidig användning av läkemedel som innehåller natriumoxibat och fentanyl är kontraindicerad. Behandling med natriumoxabat ska avslutas innan behandling med Actiq påbörjas.
2021-09-20
Kontraindikationer
Samtidig användning av läkemedel som innehåller natriumoxibat och fentanyl är kontraindicerad. Behandling med natriumoxabat ska avslutas innan behandling med Actiq påbörjas.
2021-09-20
Kontraindikationer
Samtidig användning av läkemedel som innehåller natriumoxibat och fentanyl är kontraindicerad. Behandling med natriumoxabat ska avslutas innan behandling med Actiq påbörjas.