Fredag 22 oktober till måndag 25 oktober kan Fass periodvis ladda lite långsammare på grund av tekniskt underhåll. Om det upplevs som ett problem är Fass appar tillgängliga - via App store eller Google Play.

Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-10-21
Produkt utgår
Etoposid medac kommer att utgå 2021-10-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Etoposid medac mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-21
Produkt utgår
Fucidin® kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Fucidin® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-20
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Nytt utseende (ny prägling) på tabletterna.
2021-10-20
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Nytt utseende (ny prägling) på tabletterna.