Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-10-16
Produkt utgår
Zemplar kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zemplar mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-16
Produkt utgår
Zemplar kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zemplar mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-15
Produkt utgår
Neupogen® Novum kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Neupogen® Novum mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-15
Produkt utgår
Neupogen® Novum kommer att utgå 2021-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Neupogen® Novum mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-14
Läkemedelsnamn
Docetaxel Amring har bytt namn till Docetaxel Nordic. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-10-14
Alvedon Novum, Filmdragerad tablett 500 mg
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Produkt utgår
Alvedon Novum kommer att utgå 2022-01-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Alvedon Novum mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Produkt utgår
Cresnisol N10E kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cresnisol N10E mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Produkt utgår
Torarese kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Torarese mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Produkt utgår
Torarese kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Torarese mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Produkt utgår
Torasemid Sandoz kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Torasemid Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Cinacalcet Glenmark, Filmdragerad tablett 60 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Cinacalcet Glenmark kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cinacalcet Glenmark mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Produkt utgår
Cresnisol N24 kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cresnisol N24 mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Produkt utgår
Torasemid Sandoz kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Torasemid Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Produkt utgår
Torasemid Sandoz kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Torasemid Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Cinacalcet Glenmark, Filmdragerad tablett 90 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Cinacalcet Glenmark kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cinacalcet Glenmark mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Cinacalcet Glenmark, Filmdragerad tablett 30 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Cinacalcet Glenmark kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cinacalcet Glenmark mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Produkt utgår
Cresnisol N18 kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cresnisol N18 mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Produkt utgår
Torasemid Sandoz kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Torasemid Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Produkt utgår
Torarese kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Torarese mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-10-13
Produkt utgår
Cresnisol N10 kommer att utgå 2021-10-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cresnisol N10 mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.