Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-05-18
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ny information gällande hållbarhet för upptinad injektionsflaska:
1 månad vid 2-8 °C
Inom denna månad och vid förvaring vid 2-8 °C kan upp till 12 timmar användas till transport.
2021-05-17
Kontraindikationer
Ny kontraindikation: angioödem.
2021-05-17
Kontraindikationer
Ny kontraindikation: angioödem.