Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-09-16
Produkt utgår
Zopiclone Orion kommer att utgå 2021-09-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zopiclone Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Ziprasidon Pfizer har bytt namn till Ziprasidon Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Produkt utgår
Darunavir Medical Valley kommer att utgå 2021-09-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Darunavir Medical Valley mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Ziprasidon Pfizer har bytt namn till Ziprasidon Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Tolterodin Pfizer har bytt namn till Tolterodin Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Ziprasidon Pfizer har bytt namn till Ziprasidon Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Tolterodin Pfizer har bytt namn till Tolterodin Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Sildenafil Pfizer har bytt namn till Sildenafil Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Tolterodin Pfizer har bytt namn till Tolterodin Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Tolterodin Pfizer har bytt namn till Tolterodin Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Sildenafil Pfizer har bytt namn till Sildenafil Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Venlafaxin Pfizer har bytt namn till Venlafaxin Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Venlafaxin Pfizer har bytt namn till Venlafaxin Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Ziprasidon Pfizer har bytt namn till Ziprasidon Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Ziprasidon Pfizer har bytt namn till Ziprasidon Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Venlafaxin Pfizer har bytt namn till Venlafaxin Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Celecoxib Pfizer har bytt namn till Celecoxib Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Latanoprost/Timolol Pfizer har bytt namn till Latanoprost/Timolol Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Sildenafil Pfizer har bytt namn till Sildenafil Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-09-15
Läkemedelsnamn
Celecoxib Pfizer har bytt namn till Celecoxib Upjohn. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.