Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-04-22
Biverkningar
Förtydligande gällande biverkningar i samband med användande av amiodaron
2021-04-22
Biverkningar
Förtydligande gällande biverkningar i samband med användande av amiodaron
2021-04-22
Varningar och försiktighet
Metabolisk acidos kan potentiellt leda till hyperammonemi, vilket har rapporterats med eller utan encefalopati under zonisamidbehandling. Risken för hyperammonemi kan vara förhöjd för patienter som samtidigt tar andra läkemedel som kan orsaka hyperammonemi (till exempel valproat) eller som har en underliggande ureacykelrubbning eller nedsatt mitokondrisk aktivitet i levern. För patienter som utvecklar oförklarlig letargi eller förändrad mental status under behandling med zonisamid rekommenderas att de genomgår undersökning avseende hyperammonemisk encefalopati och mätning av ammoniaknivåer.
2021-04-22
Varningar och försiktighet
Metabolisk acidos kan potentiellt leda till hyperammonemi, vilket har rapporterats med eller utan encefalopati under zonisamidbehandling. Risken för hyperammonemi kan vara förhöjd för patienter som samtidigt tar andra läkemedel som kan orsaka hyperammonemi (till exempel valproat) eller som har en underliggande ureacykelrubbning eller nedsatt mitokondrisk aktivitet i levern. För patienter som utvecklar oförklarlig letargi eller förändrad mental status under behandling med zonisamid rekommenderas att de genomgår undersökning avseende hyperammonemisk encefalopati och mätning av ammoniaknivåer.
2021-04-22
Varningar och försiktighet
Metabolisk acidos kan potentiellt leda till hyperammonemi, vilket har rapporterats med eller utan encefalopati under zonisamidbehandling. Risken för hyperammonemi kan vara förhöjd för patienter som samtidigt tar andra läkemedel som kan orsaka hyperammonemi (till exempel valproat) eller som har en underliggande ureacykelrubbning eller nedsatt mitokondrisk aktivitet i levern. För patienter som utvecklar oförklarlig letargi eller förändrad mental status under behandling med zonisamid rekommenderas att de genomgår undersökning avseende hyperammonemisk encefalopati och mätning av ammoniaknivåer.
2021-04-22
Läkemedelsnamn
Lymecyklin Kinedexe har bytt namn till Lymecyklin Brown & Burk. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-21
Varningar och försiktighet
Hos personer med sväljproblem, som behöver tillsättning av förtjockningsmedel i lösningar för att underlätta intaget, bör interaktioner beaktas, se avsnitt 4.5.
2021-04-21
Interaktioner
Plenvu kan resultera i en potentiellt interaktiv effekt om den används tillsammans med stärkelsebaserade förtjockningsmedel till mat. Makrogol motverkar den förtjockande effekten hos stärkelse och gör lösningar som behöver vara tjockflytande för personer med sväljproblem tunnflytande.
2021-04-21
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har ändrats från 2 till 3 år.
2021-04-21
Ozanex, Kräm 10 mg/g
Ferrer Internacional SA
Produkt utgår
Ozanex kommer att avregistreras 2021-04-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-21
Gammaplex, Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Produkt utgår
Gammaplex kommer att avregistreras 2021-04-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-20
Varningar och försiktighet
Tillägg om mängd sorbitol och natrium i varje dospåse.

Patienter med nedsatt kräkreflex och med större benägenhet för uppstötningar eller aspiration ska vara försiktiga.
2021-04-20
Dosering
Tillägg om när på dygnet Forlax ska intas och beskrivning om den erhållna lösningens utseende.
2021-04-20
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten för oöppnade dospåsar har ändrats från 2 till 3 år.
2021-04-20
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har ändrats från 2 till 3 år.
2021-04-20
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har ändrats från 2 till 3 år.
2021-04-20
Varningar och försiktighet
Skelettabnormiteter som osteomalaci, som kan manifestera sig som ihållande eller förvärrad skelettsmärta, och som vid sällsynta tillfällen kan bidra till frakturer, kan associeras med tenofovirdisoproxil-inducerad proximal renal tubulopati.
2021-04-20
Graviditet
Om det nyfödda barnet behandlas på tillbörligt sätt för förebyggande av hepatit B vid födseln, kan en moder med hepatit B generellt amma sitt barn.
2021-04-19
Hållbarhet, förvaring och hantering
Oöppnad tud kan förvaras och transporteras i djupfryst (-15 °C till -25 °C) eller kallt (+2 °C till +8 °C) tillstånd.

Efter upptining ska produkt förvaras och transporteras i kallt tillstånd (+2 °C till +8 °C).
2021-04-19
Interaktioner
Data tyder på potentiellt minskad effekt av P2Y12-hämmare hos patienter som behandlas med morfin och en P2Y12-hämmare samtidigt. Hos patienter med akut koronarsyndrom, där morfin inte kan undanhållas och snabb P2Y12-hämning bedöms vara avgörande, kan användning av parenteral P2Y12-hämmare övervägas.