Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-10-28
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaringsanvisning ändrad till Förvaring i kylskåp
2021-10-28
Indikationer
Indikation borttagen: Diabetes mellitus typ 1.
2021-10-28
Indikationer
Indikation borttagen: Diabetes mellitus typ 1.
2021-10-28
Dosering
Uppdaterad information gällande användning vid nedsatt njurfunktion; vid diabetes mellitus typ 2 om eGFR ≥ 45 ml/min/1,73 m2 och vid diabetes mellitus typ 2 och samtidig kardiovaskulär sjukdom vid eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2.
2021-10-28
Dosering
Uppdaterad information gällande användning vid nedsatt njurfunktion; vid diabetes mellitus typ 2 om eGFR ≥ 45 ml/min/1,73 m2 och vid diabetes mellitus typ 2 och samtidig kardiovaskulär sjukdom vid eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2.
2021-10-28
Dosering
Uppdaterad information gällande användning vid nedsatt njurfunktion; vid diabetes mellitus typ 2 om eGFR ≥ 45 ml/min/1,73 m2 och vid diabetes mellitus typ 2 och samtidig kardiovaskulär sjukdom vid eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2.
2021-10-28
Dosering
Uppdaterad information gällande användning vid nedsatt njurfunktion; vid diabetes mellitus typ 2 om eGFR ≥ 45 ml/min/1,73 m2 och vid diabetes mellitus typ 2 och samtidig kardiovaskulär sjukdom vid eGFR ≥ 30 ml/min/1,73 m2.
2021-10-28
Indikationer
Ny indikation: Insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.
2021-10-28
Dosering
Dosering vid insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.
2021-10-28
Varningar och försiktighet
Melatonin ska tas minst 2 timmar före och minst 2 timmar efter en måltid, helst minst 3 timmar efter en måltid hos personer med signifikant nedsatt glukostolerans eller diabetes.
2021-10-28
Indikationer
Ny indikation: Insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.
2021-10-28
Varningar och försiktighet
Melatonin ska tas minst 2 timmar före och minst 2 timmar efter en måltid, helst minst 3 timmar efter en måltid hos personer med signifikant nedsatt glukostolerans eller diabetes.
2021-10-28
Dosering
Dosering vid insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.
2021-10-28
Dosering
Dosering borttagen för patienter med diabetes mellitus typ 1.
2021-10-28
Varningar och försiktighet
Ska inte användas för behandling av patienter med typ 1-diabetes
2021-10-28
Varningar och försiktighet
Ska inte användas för behandling av patienter med typ 1-diabetes
2021-10-28
Dosering
Dosering borttagen för patienter med diabetes mellitus typ 1.
2021-10-28
Produkt utgår
Mycosporan kommer att avregistreras 2021-10-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-27
Läkemedelsnamn
Betahistine Billev har bytt namn till Betahistine Sandoz. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-27
Läkemedelsnamn
Betahistine Billev har bytt namn till Betahistine Sandoz. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.