Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-10-20
Varningar och försiktighet
Tillägg av information om innehollet av etanol - sista stycket:
"Detta läkemedel innehåller 482,3 mg alkohol (etanol) per ml. Etanol kan orsaka en brännande känsla på skadad hud. Detta läkemedel är brandfarligt. Får ej utsättas för hetta eller öppen eld."
2021-10-19
Varningar och försiktighet
PML har rapporterats hos patienter som behandlats med S1P receptormodulatorer, inklusive ozanimod.
2021-10-19
Varningar och försiktighet
PML har rapporterats hos patienter som behandlats med S1P receptormodulatorer, inklusive ozanimod.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.
2021-10-18
Graviditet
Raltegravir/metaboliter utsöndras i bröstmjölk i sådan mängd att det troligen påverkar det nyfödda barnet/spädbarnet.
2021-10-18
Varningar och försiktighet
Fall av trombocytopeni, inklusive immunologisk trombocytopeni (ITP), har rapporterats efter att Vaxzevria har getts, vanligtvis inom de första fyra veckorna efter vaccinationen.

De som får spontan blödning eller blåmärken i hud/slemhinnor (petekier) utanför vaccinationsstället efter ett par dagar, ska omedelbart uppsöka akut medicinsk vård.
2021-10-18
Hållbarhet, förvaring och hantering
förvaringsanvisningen är ändrad till: Förvaras vid högst 30°C.
2021-10-18
Hållbarhet, förvaring och hantering
hållbarheten är ändrad till 3 år