Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-10-16
Produkt utgår
Zemplar kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-16
Produkt utgår
Zemplar kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-15
Varningar och försiktighet
Opioidanalgetika kan orsaka reversibel binjurebarksinsufficiens som kräver övervakning och behandling med glukokortikoidersättning.
2021-10-15
Varningar och försiktighet
Opioidanalgetika kan orsaka reversibel binjurebarksinsufficiens som kräver övervakning och behandling med glukokortikoidersättning.
2021-10-15
Varningar och försiktighet
Opioidanalgetika kan orsaka reversibel binjurebarksinsufficiens som kräver övervakning och behandling med glukokortikoidersättning.
2021-10-15
Interaktioner
Serotonergt syndrom kan uppstå vid samtidig administrering med serotonerga läkemedel.
2021-10-15
Interaktioner
Serotonergt syndrom kan uppstå vid samtidig administrering med serotonerga läkemedel.
2021-10-15
Interaktioner
Serotonergt syndrom kan uppstå vid samtidig administrering med serotonerga läkemedel.
2021-10-15
Produkt utgår
Neupogen® Novum kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-15
Produkt utgår
Neupogen® Novum kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-10-14
Graviditet
Inför beslut om amning bör råd från specialistläkare tas i beaktande. Om amning övervägs bör metadondosen vara så låg som möjligt. Förskrivare bör råda ammande kvinnor att övervaka spädbarnet för sedering och andningssvårigheter och att omedelbart söka medicinsk vård om detta inträffar.
2021-10-14
Graviditet
Inför beslut om amning bör råd från specialistläkare tas i beaktande. Om amning övervägs bör metadondosen vara så låg som möjligt. Förskrivare bör råda ammande kvinnor att övervaka spädbarnet för sedering och andningssvårigheter och att omedelbart söka medicinsk vård om detta inträffar.
2021-10-14
Graviditet
Inför beslut om amning bör råd från specialistläkare tas i beaktande. Om amning övervägs bör metadondosen vara så låg som möjligt. Förskrivare bör råda ammande kvinnor att övervaka spädbarnet för sedering och andningssvårigheter och att omedelbart söka medicinsk vård om detta inträffar.
2021-10-14
Varningar och försiktighet
Regelbunden övervakning av blodsockret rekommenderas vid dosökning då hypoglykemi har observerats i samband med överdosering eller dosökning av metadon.
2021-10-14
Varningar och försiktighet
Regelbunden övervakning av blodsockret rekommenderas vid dosökning då hypoglykemi har observerats i samband med överdosering eller dosökning av metadon.
2021-10-14
Varningar och försiktighet
Regelbunden övervakning av blodsockret rekommenderas vid dosökning då hypoglykemi har observerats i samband med överdosering eller dosökning av metadon.
2021-10-14
Varningar och försiktighet
Klassificering av rubrik
2021-10-14
Varningar och försiktighet
Klassificering av rubrik
2021-10-14
Interaktioner
klassifivering
2021-10-14
Interaktioner
klassifivering