Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att avregistreras 2021-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-17
Produkt utgår
Linezolid Orion kommer att avregistreras 2021-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att avregistreras 2021-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att avregistreras 2021-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att avregistreras 2021-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att avregistreras 2021-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att avregistreras 2021-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att avregistreras 2021-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att avregistreras 2021-04-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-16
Produkt utgår
Nitigraf kommer att avregistreras 2021-04-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-16
Läkemedelsnamn
Caspofungin Galenicum Health har bytt namn till Caspofungin STADA. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-16
Lumeblue, Depottablett 25 mg
Cosmo Technologies Ltd.
Läkemedelsnamn
Methylthioninium chloride Cosmo har bytt namn till Lumeblue. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-16
Läkemedelsnamn
Caspofungin Galenicum Health har bytt namn till Caspofungin STADA. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-16
Produkt utgår
Nitigraf kommer att avregistreras 2021-04-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.
2021-04-15
Dosering
Om den dagliga dosen delas upp på två dostillfällen, ska endast hela tabletter användas.
Tabletterna får inte delas eller krossas och måste sväljas hela.