Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-05-13
Basocare, Enterotablett 1000 mg
Fresenius Medical Care
Produkt utgår
Basocare kommer att utgå 2021-05-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Basocare mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-05-11
Produkt utgår
Fludeoxyglucose (18F) Akademiska sjukhuset kommer att utgå 2021-05-10. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Fludeoxyglucose (18F) Akademiska sjukhuset mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.