Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-04-10
Produkt utgår
Voriconazole Orion kommer att avregistreras 2021-04-09. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-10
Produkt utgår
Voriconazole Orion kommer att avregistreras 2021-04-09. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-09
Varningar och försiktighet
När dosreduktion eller utsättning av detta läkemedel är nödvändigt, bör dosen minskas gradvis (se avsnitt 4.2). Snabb dosreduktion eller abrupt utsättning kan orsaka malignt neuroleptikasyndrom.
2021-04-09
Biverkningar
Uppdaterat avsnitt.
2021-04-09
Biverkningar
ny biverkning: Neonatalt abstinens-syndrom
2021-04-09
Biverkningar
ny biverkning: Neonatalt abstinens-syndrom
2021-04-09
Biverkningar
ny biverkning: Neonatalt abstinens-syndrom
2021-04-09
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per munsönderfallande tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2021-04-09
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per munsönderfallande tablett, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.
2021-04-09
Produkt utgår
Adalat® Oros kommer att avregistreras 2021-04-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-09
Produkt utgår
Adalat® Oros kommer att avregistreras 2021-04-08. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-08
Produkt utgår
Cisplatin Pfizer kommer att avregistreras 2021-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-08
Ulimyo, Tablett 5 mg
Copharma ApS
Försäljningsstopp
Ulimyo är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2021-04-08
Ulimyo, Tablett 5 mg
Copharma ApS
Produkt utgår
Ulimyo kommer att avregistreras 2021-04-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-07
Dosering
Rekommenderad dos: 550 mg två gånger per dag som långtids behandling för att minska återkomsten av episoder av manifest leverencefalopati