Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-09-28
Produkt utgår
Gefitinib Orion kommer att utgå 2021-12-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Gefitinib Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-09-28
Efedrin APL, Oral lösning 1 mg/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Efedrin APL kommer att utgå 2021-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Efedrin APL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.