Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-07-30
Produkt utgår
Pemetrexed Pfizer kommer att utgå 2020-04-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pemetrexed Pfizer mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-30
Produkt utgår
Pemetrexed Pfizer kommer att utgå 2020-04-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pemetrexed Pfizer mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-30
Produkt utgår
Norditropin® SimpleXx® kommer att utgå 2021-07-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Norditropin® SimpleXx® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-30
Produkt utgår
Pemetrexed Pfizer kommer att utgå 2020-04-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pemetrexed Pfizer mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-30
Produkt utgår
Norditropin® SimpleXx® kommer att utgå 2021-07-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Norditropin® SimpleXx® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-07-30
Produkt utgår
Norditropin® SimpleXx® kommer att utgå 2021-07-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Norditropin® SimpleXx® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.