Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att utgå 2021-04-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meravo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att utgå 2021-04-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meravo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att utgå 2021-04-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meravo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-17
Produkt utgår
Linezolid Orion kommer att utgå 2021-04-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Linezolid Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att utgå 2021-04-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meravo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att utgå 2021-04-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meravo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att utgå 2021-04-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meravo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att utgå 2021-04-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meravo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-17
Produkt utgår
Meravo kommer att utgå 2021-04-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Meravo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-16
Läkemedelsnamn
Caspofungin Galenicum Health har bytt namn till Caspofungin STADA. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-04-16
Läkemedelsnamn
Caspofungin Galenicum Health har bytt namn till Caspofungin STADA. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-04-16
Produkt utgår
Nitigraf kommer att utgå 2021-04-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nitigraf mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-16
Lumeblue, Depottablett 25 mg
Cosmo Technologies Ltd.
Läkemedelsnamn
Methylthioninium chloride Cosmo har bytt namn till Lumeblue. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-04-16
Produkt utgår
Nitigraf kommer att utgå 2021-04-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nitigraf mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-15
Produkt utgår
Acetylsalicylsyra Aristo kommer att utgå 2021-04-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Acetylsalicylsyra Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-15
Produkt utgår
Acetylsalicylsyra Aristo kommer att utgå 2021-04-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Acetylsalicylsyra Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-15
Produkt utgår
Agomelatin Sandoz kommer att utgå 2021-04-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Agomelatin Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-13
Produkt utgår
Forene® kommer att utgå 2021-07-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Forene® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-04-13
Produkt utgår
Ecalta® kommer att utgå 2012-08-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ecalta® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.