Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att avregistreras 2021-04-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att avregistreras 2021-04-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att avregistreras 2021-04-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-23
Läkemedelsnamn
Paracetamol/Phenylephrine Hermes har bytt namn till Paracetamol/Phenylephrine Navamedic. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att avregistreras 2021-04-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att avregistreras 2021-04-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att avregistreras 2021-04-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-23
Produkt utgår
Pramipexole Hexal kommer att avregistreras 2021-04-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-22
Biverkningar
Förtydligande gällande biverkningar i samband med användande av amiodaron
2021-04-22
Biverkningar
Förtydligande gällande biverkningar i samband med användande av amiodaron
2021-04-22
Varningar och försiktighet
Metabolisk acidos kan potentiellt leda till hyperammonemi, vilket har rapporterats med eller utan encefalopati under zonisamidbehandling. Risken för hyperammonemi kan vara förhöjd för patienter som samtidigt tar andra läkemedel som kan orsaka hyperammonemi (till exempel valproat) eller som har en underliggande ureacykelrubbning eller nedsatt mitokondrisk aktivitet i levern. För patienter som utvecklar oförklarlig letargi eller förändrad mental status under behandling med zonisamid rekommenderas att de genomgår undersökning avseende hyperammonemisk encefalopati och mätning av ammoniaknivåer.
2021-04-22
Varningar och försiktighet
Metabolisk acidos kan potentiellt leda till hyperammonemi, vilket har rapporterats med eller utan encefalopati under zonisamidbehandling. Risken för hyperammonemi kan vara förhöjd för patienter som samtidigt tar andra läkemedel som kan orsaka hyperammonemi (till exempel valproat) eller som har en underliggande ureacykelrubbning eller nedsatt mitokondrisk aktivitet i levern. För patienter som utvecklar oförklarlig letargi eller förändrad mental status under behandling med zonisamid rekommenderas att de genomgår undersökning avseende hyperammonemisk encefalopati och mätning av ammoniaknivåer.
2021-04-22
Varningar och försiktighet
Metabolisk acidos kan potentiellt leda till hyperammonemi, vilket har rapporterats med eller utan encefalopati under zonisamidbehandling. Risken för hyperammonemi kan vara förhöjd för patienter som samtidigt tar andra läkemedel som kan orsaka hyperammonemi (till exempel valproat) eller som har en underliggande ureacykelrubbning eller nedsatt mitokondrisk aktivitet i levern. För patienter som utvecklar oförklarlig letargi eller förändrad mental status under behandling med zonisamid rekommenderas att de genomgår undersökning avseende hyperammonemisk encefalopati och mätning av ammoniaknivåer.
2021-04-22
Läkemedelsnamn
Lymecyklin Kinedexe har bytt namn till Lymecyklin Brown & Burk. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-21
Varningar och försiktighet
Hos personer med sväljproblem, som behöver tillsättning av förtjockningsmedel i lösningar för att underlätta intaget, bör interaktioner beaktas, se avsnitt 4.5.
2021-04-21
Interaktioner
Plenvu kan resultera i en potentiellt interaktiv effekt om den används tillsammans med stärkelsebaserade förtjockningsmedel till mat. Makrogol motverkar den förtjockande effekten hos stärkelse och gör lösningar som behöver vara tjockflytande för personer med sväljproblem tunnflytande.
2021-04-21
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har ändrats från 2 till 3 år.
2021-04-21
Ozanex, Kräm 10 mg/g
Ferrer Internacional SA
Produkt utgår
Ozanex kommer att avregistreras 2021-04-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-21
Gammaplex, Infusionsvätska, lösning 100 mg/ml
BPL Bioproducts Laboratory GmbH
Produkt utgår
Gammaplex kommer att avregistreras 2021-04-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-04-20
Varningar och försiktighet
Tillägg om mängd sorbitol och natrium i varje dospåse.

Patienter med nedsatt kräkreflex och med större benägenhet för uppstötningar eller aspiration ska vara försiktiga.