Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-09-26
Varningar och försiktighet
Läs mer vad som gäller för pediatrisk population med nedsatt leverfunktion och nedsatt njurfunktion.
2017-09-26
Dosering
Läs mer om vad som gäller för pediatrisk population med nedsatt leverfunktion och nedsatt njurfunktion.
2017-09-26
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad hållbarhet från 18 månader till 2 år.
2017-09-26
Varningar och försiktighet
Försiktighet krävs hos patienter med systemisk skleros på grund av att en ökad förekomst av (möjligen dödlig) akut njurkris med högt blodtryck och minskad urinproduktion har observerats vid en daglig prednisolondos på 15 mg eller mer. Blodtryck och njurfunktion (s-kreatinin) bör därför kontrolleras rutinmässigt. När njurkris misstänks bör blodtrycket hållas under noggrann kontroll.
2017-09-26
Graviditet
Uppdatering av anvisningar för preventivmedel samt information om att amning ej bör återupptas efter behandling.
2017-09-26
Farmakokinetik
Uppdaterade värden i tabellerna
2017-09-26
Interaktioner
uppdaterade utsättningstiden för vattenhaltiga och fettlösliga kontrastmedel
2017-09-26
Varningar och försiktighet
Uppdaterad text
2017-09-26
Biverkningar
Nytillkomna biverkningar: transient leukocytos, försvårad hypertyreoidism, hyponatremi
2017-09-26
Dosering
Uppdaterad text, dosering till äldre och vid nedsatt njurfunktion
2017-09-26
Varningar och försiktighet
Synrubbningar kan rapporteras vid systemisk och topikal kortikosteroidanvändning. Om en patient uppvisar symtom som dimsyn eller andra synrubbningar ska patienten övervägas för remittering till en oftalmolog för utvärdering av möjliga orsaker, vilka kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar som central serös korioretinopati (CSKR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topikala kortikosteroider.
2017-09-26
Varningar och försiktighet
Synrubbningar kan rapporteras vid systemisk och topikal kortikosteroidanvändning. Om en patient uppvisar symtom som dimsyn eller andra synrubbningar ska patienten övervägas för remittering till en oftalmolog för utvärdering av möjliga orsaker, vilka kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar som central serös korioretinopati (CSKR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topikala kortikosteroider.
2017-09-25
Varningar och försiktighet
Synrubbningar kan rapporteras vid systemisk och topikal kortikosteroidanvändning. Om en patient uppvisar symtom som dimsyn eller andra synrubbningar ska patienten övervägas för remittering till en oftalmolog för utvärdering av möjliga orsaker, vilka kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar som central serös korioretinopati (CSKR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topikala kortikosteroider.
2017-09-25
Varningar och försiktighet
Synrubbningar kan rapporteras vid systemisk och topikal kortikosteroidanvändning. Om en patient uppvisar symtom som dimsyn eller andra synrubbningar ska patienten övervägas för remittering till en oftalmolog för utvärdering av möjliga orsaker, vilka kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar som central serös korioretinopati (CSKR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topikala kortikosteroider.
2017-09-25
Dosering
Ändrad dosering.
2017-09-25
Indikationer
Indikation ändrad till att innefatta ungdomar i åldern 12 till < 18 år.
2017-09-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förlängd hållbarhet