Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-06-12
Nodetrip, Enterokapsel, hård 30 mg
Laboratorios Dr Esteve SA
Produkt utgår
Nodetrip kommer att utgå 2021-05-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nodetrip mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-12
Produkt utgår
Deltison® kommer att utgå 2021-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Deltison® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-12
Nodetrip, Enterokapsel, hård 60 mg
Laboratorios Dr Esteve SA
Produkt utgår
Nodetrip kommer att utgå 2021-05-12. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nodetrip mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-08
Produkt utgår
Affera K-haler kommer att utgå 2021-06-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Affera K-haler mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-08
Produkt utgår
Salsyvase kommer att utgå 2021-06-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Salsyvase mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-08
Produkt utgår
Theralen® kommer att utgå 2021-09-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Theralen® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-08
Produkt utgår
Affera K-haler kommer att utgå 2021-06-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Affera K-haler mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-08
Clatexo, Tablett 20 mg
Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA Joint-Stock Company
Produkt utgår
Clatexo kommer att utgå 2021-06-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Clatexo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-08
Produkt utgår
Salsyvase kommer att utgå 2021-06-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Salsyvase mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-06-08
Produkt utgår
Furosemid Meda kommer att utgå 2021-06-07. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Furosemid Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.