Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-24
Produkt utgår
Felodipin AstraZeneca kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-24
Produkt utgår
Lomudal® Nasal kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-24
Produkt utgår
Algesal® kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-24
Produkt utgår
Felodipin AstraZeneca kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-24
Produkt utgår
Audalis kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-24
Produkt utgår
Felodipin AstraZeneca kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-23
Indikationer
Utökad indikation avseende barn och ungdomar i åldern 2 till 17 år som väger 12 kg eller mer: Symtomatisk behandling av kronisk hypersalivering till följd av neurologiska/utvecklingsneurologiska sjukdomar.
2021-09-23
Indikationer
Utökad indikation avseende barn och ungdomar i åldern 2 till 17 år som väger 12 kg eller mer: Symtomatisk behandling av kronisk hypersalivering till följd av neurologiska/utvecklingsneurologiska sjukdomar.
2021-09-23
Indikationer
Utökad indikation avseende barn och ungdomar i åldern 2 till 17 år som väger 12 kg eller mer: Symtomatisk behandling av kronisk hypersalivering till följd av neurologiska/utvecklingsneurologiska sjukdomar.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-09-23
Produkt utgår
Velos kommer att avregistreras 2021-09-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.