Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-11-26
Läkemedelsnamn
Digoxin BioPhausia har bytt namn till Digoxin Evolan. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-11-26
Läkemedelsnamn
Digoxin BioPhausia har bytt namn till Digoxin Evolan. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2021-11-25
Produkt utgår
Hyalgan kommer att utgå 2021-11-24. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Hyalgan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-11-24
Produkt utgår
Nitrazepam RPH Pharma kommer att utgå 2021-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nitrazepam RPH Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-11-24
Produkt utgår
Glibenklamid RPH Pharma kommer att utgå 2021-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Glibenklamid RPH Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-11-24
Produkt utgår
Nitrazepam RPH Pharma kommer att utgå 2021-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nitrazepam RPH Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-11-24
Produkt utgår
Glibenklamid RPH Pharma kommer att utgå 2021-11-23. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Glibenklamid RPH Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-11-23
Diazepam Pilum, Tablett 5 mg
Orifarm Generics AB
Produkt utgår
Diazepam Pilum kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Diazepam Pilum mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2021-11-23
Produkt utgår
Methylphenidate Alternova kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Methylphenidate Alternova mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.